Bunny is geopend vanaf 06:00

kinderdagverblijf

VEILIGE START VOOR BABY’S 

Baby’s kunnen vanaf zes tot 8 weken terecht bij BUNNY. Ze worden in een liefdevolle en veilige omgeving verzorgd en actief begeleid door de beste pedagogische medewerkers. Pedagogische medewerkers die echte aandacht hebben voor jouw baby. We zorgen voor een veilige en rustige omgeving en maken de wereld steeds iets groter naarmate ze ouder worden. Daarom zien we je kind graag minimaal twee dagen per week bij BUNNY. We volgen het ritme van thuis met het eten en slapen. Over eten en slapen gesproken: flessen, slaapzakjes, luiers, flesvoeding, 1e hapjes, alles is bij ons aanwezig. Dit hoef je zelf niet mee te nemen. Hoe fijn is dat!

SPELEND ONTWIKKELEN

Kinderen worden ingedeeld in een vaste stamgroep en begeleid door vaste pedagogische medewerkers. Hierdoor ontstaat er een hechte band met de medewerkers en andere kinderen van de groep.
BUNNY heeft 2 verticale groepen van 0-4 jaar.
In groep Ozzy spelen maximaal 12 kinderen spelen en in de Djanny groep maximaal 10 kinderen.
Onze ruime fijne groepen zijn ingericht met allerlei ontdek-, leer- en speelactiviteiten. Deze activiteiten in de verschillende hoeken stimuleren verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen. Dit doen wij in een warme huiselijke sfeer waarbij persoonlijke aandacht en verzorging voorop staat.
Met een vast dagritme en terugkerende rituelen rondom het eten, slapen en het spelen zorgen we voor veiligheid, rust en geborgenheid. Je kind gaat samenspelen met andere kinderen, leren delen en rekening houden met elkaar. Spelenderwijs leren en plezier maken staan voorop!

ELKE DAG NAAR BUITEN

Onze ruime, avontuurlijke tuin nodigt de kinderen uit tot spelen en ontdekken. We gaan elke dag naar buiten, ook als het minder goed weer is. Zo leren kinderen de seizoenen ervaren, spelen met gevallen blaadjes of stampen in de plassen. Er is veel natuurlijk materiaal en van alles te ontdekken. Ook voor baby’s is buiten zijn belangrijk. Alle groepen hebben direct toegang tot de buitenruimte. Bij warm weer, houden we heel erg veel van water- en spetterplezier! Kinderen worden ingesmeerd en vermaken zich heerlijk met de sproeier, lage zwembadjes en de watertafel. Uiteraard zorgen wij voor voldoende verkoeling en tussendoortjes!

VOLGEN EN STIMULEREN VAN DE ONTWIKKELING

We spelen een actieve rol in de ontwikkeling van de kinderen die wij opvangen. We vangen de kinderen niet alleen op, maar willen ook daadwerkelijk iets bijdragen aan de ontwikkeling.

Ieder kind heeft een natuurlijke drijfveer tot ontwikkeling. Maar hóe de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties verloopt, verschilt van kind tot kind.

De pedagogisch medewerker gaat in haar benadering uit van wat het kind al kan. Zij maakt het kind bewust van haar capaciteiten en mogelijkheden, en moedigt aan om het volgende stapje te zetten. Kleine stapjes zetten binnen de mogelijkheden. En dát is een groeimoment. Zo’n succeservaring is een beloning op zich voor het kind.

We vinden het belangrijk om het ontwikkelingsproces nauwlettend te volgen. Zodoende zijn we staat om nog beter op de behoeften van het kind in te spelen, aan te sluiten bij de ontwikkeling en interesses van het kind, betrokkenen te informeren en indien nodig extra hulp of ondersteuning te bieden.

MENTOR

Ieder kind bij BUNNY heeft een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor volgt het kind heel specifiek, zij kijkt naar de ontwikkelingen van het kind, of er bijzonderheden zijn en is het aanspreekpunt voor ouders bij bijzondere vragen. Ook draagt de mentor bij aan de ontwikkeling van kinderen door de kinderen te observeren en dit te registreren en twee keer per jaar met ouders te bespreken.

OBSERVEREN

Pedagogisch medewerksters zijn gedurende een hele dag aan het observeren. Door het kijken naar de kinderen en de groep leren zij de kinderen en de groep goed kennen. Observeren kan informatie leveren over het kind of de groep, maar het kan je ook verwonderen. Begrijpen hoe een kind doet zoals hij doet, inzicht krijgen in ontwikkelen van een kind: Het helpt je bij het goed begeleiden van het kind en de groep.