Bunny is geopend vanaf 06:00

Kwaliteit en Veiligheid

Wet- en regelgeving

BUNNY voldoet aan de wet- en regelgeving, zoals de Toezichtsverordening Kinderopvang van de gemeente en de CAO Kinderopvang beschrijft. De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente regelmatig de locatie. Hierdoor wordt onze kwaliteit gewaarborgd. Het inspectierapport wordt op de website van het landelijk register kinderopvang (LRK) geplaatst. Bekijk onder downloads het laatste inspectierapport.

De praktijk

Op onze locatie wordt op verschillende manieren aan kwaliteit gewerkt. Medewerkers werken volgens protocollen en werkinstructies, dit helpt hen de processen conform de vereiste kwaliteit uit te voeren. Zo weet iedere medewerker hoe te handelen bij ziekte, ongevallen en calamiteiten, wat de regels zijn met betrekking tot hygiëne en hoe het welbevinden van kinderen geobserveerd wordt. De locatiemanager ondersteunt de pedagogisch medewerkers en ziet er op toe dat volgens de gemaakte afspraken gewerkt wordt.

Input voor verbetering krijgen we ook uit de interne evaluaties van ons beleid. Tevens wordt voldoende tijd geïnvesteerd in periodieke overleggen, intervisie, begeleiding en opleiding.

VOG

Alle medewerkers van BUNNY beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG toont aan dat de medewerker geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen. Ten aanzien van personen werkzaam in de kinderopvang wordt een continue screening uitgevoerd.