Bunny is geopend vanaf 06:00

OUDERCOMMISSIE

PLATFORM OUDERS

De oudercommissie biedt ouders een platform om daadwerkelijk hun invloed uit te oefenen op de kinderopvang op de vestiging. Een aantal keren per jaar organiseert de directie klankbordbijeenkomsten voor OC leden, om met elkaar actuele onderwerpen te bespreken. Over en weer kan worden afgetast hoe er gedacht wordt over nieuwe initiatieven en voorgenomen besluiten. Dit wordt als input gebruikt voor vernieuwing of nieuw te vormen beleid. De vraag om advies die hierop kan volgen, wordt door iedere oudercommissie afzonderlijk beantwoord.

Meer weten over de oudercommissie of wil je deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op voor meer informatie.

De oudercommissie (OC) behartigt de ouderbelangen van de vestiging. Ze heeft adviesrecht conform de Wet Kinderopvang. Daarbij gaat het om de uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot:

pedagogisch beleidsplan

voedings- en gezondheidsbeleid

veiligheidsbeleid

ontwikkeling activiteiten

klachtenregeling

vierogen-principe

openingstijden en prijzen