Bunny is geopend vanaf 06:00

OVER BUNNY

ONZE VISIE

Je kindje voor het eerst achterlaten op een kinderopvang is een grote stap, dat snappen wij bij BUNNY als geen ander. Los van elke pedagogische visie, vinden wij het erg belangrijk dat je je kindje met een gerust gevoel en met het volste vertrouwen achterlaat bij onze pedagogisch medewerkers. Jouw kind is het kostbaarste bezit en dat is het ook voor ons.

 

En met onze medewerkers die ruimte krijgen voor initiatief, eigenheid en ontwikkeling.

Ieder kind heeft een fantastische tijd met ruimte om te ontdekken en zich met veel plezier te ontwikkelen.

Dat doen we samen met ouders, die we ruimte bieden om met een goed gevoel gezin en werk te kunnen combineren.

Een kinderdagverblijf waar iedereen het naar zijn zin heeft!

Z

Een verrijking voor iedereen.

ONZE MISSIE

BUNNY is erop gericht om onderstaande missie te verwezenlijken:

Bij BUNNY staat kwaliteit centraal. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige, stimulerende en vertrouwde omgeving. Wij zorgen voor een veilige en rustige omgeving voor baby’s en maken de wereld steeds iets groter naarmate ze ouder worden. We willen kinderen écht iets leren; nieuwe vaardigheden, iets over zichzelf en in relatie tot anderen. Daarom kijken we goed naar de ontwikkeling van ieder kind. Wij kijken naar waar jouw kind voor staat, wat hij goed en minder goed kan, naar talenten en vooral interesses.
In een uitdagende omgeving kan een kind spelen en opgroeien met andere kinderen. Met plezier ontdekt hij de wereld om zich heen en doet allerlei vaardigheden op. Er is ruimte om te oefenen, te vallen en weer op te staan. Zo leren we bij BUNNY iedere dag van elkaar!

ONZE WAARDEN

Interactie tussen kind en omgeving. Daar draait het om bij de ontwikkeling van het kind. En over omgeving gesproken: onze pedagogisch medewerkers spelen daarin de hoofdrol. De houding en interactie vaardigheden zijn van groot belang.

Richtinggevend daarbij zijn onze 6 basiswaarden. Ze gaan alle 6 over de manier waarop we contact hebben met elkaar.

We staan open voor elkaar

We zijn benieuwd naar de ander en zien elkaar – bewust en met inlevingsvermogen. We stemmen ons gedrag en onze keuzes op elkaar af. Deze waarde is gebaseerd op de interactievaardigheid ‘sensitieve responsiviteit’. Dat is geen alledaags woord misschien, maar het geeft precies aan waar het om draait. Sensitief betekent: aanvoelen. De signalen van kinderen waarnemen én begrijpen. Responsief wil zeggen: positief reageren op deze signalen. Voor kinderen is dit heel belangrijk, zeker als ze nog maar over weinig woorden beschikken. De pedagogisch medewerker kijkt en luistert daarom goed naar andere signalen en vervult de behoeften van het kind. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen.

We voeden elkaars eigenheid

We respecteren de ander zoals hij of zij is, en laten elkaar weten dat we er allebei toe doen. ‘Respect voor autonomie’, zo heet de interactievaardigheid achter deze basiswaarde. Autonomie is het recht om zelf te bepalen wat je doet. Dat betekent niet dat onze pedagogisch medewerkers elk kind zijn of haar gang laten gaan. Het betekent wél dat elk kind het gevoel krijgt dat het mag zijn wie het is. Dat het goed is, met al zijn of haar unieke eigenschappen. En dat de pedagogisch medewerker vertrouwen heeft in hem of haar. Dat helpt kinderen op te groeien tot autonome volwassenen.

We geven ruimte én duidelijkheid

We maken heldere afspraken met elkaar, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Ruimte enerzijds en duidelijkheid anderzijds: dát voelt veilig voor een kind. De bijbehorende interactievaardigheid is ‘structureren en positief leidinggeven’. Een kind krijgt alle ruimte om op zijn eigen manier te groeien en zich te ontwikkelen, maar binnen de veiligheid van een structuur. Denk bijvoorbeeld aan een terugkerend dagprogramma of duidelijke afspraken over wat wel en niet mag. De pedagogisch medewerker helpt kinderen om hun gedrag aan te passen aan de kaders en grenzen.

We praten met elkaar

We praten met elkaar en geven woorden aan belevenissen en gevoelens. Zo helpen we elkaar onze ervaringen te duiden. ‘Praten en uitleggen’ is een belangrijke interactievaardigheid. Hoe beter kinderen deze vaardigheid onder de knie krijgen, hoe beter zij zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen als het om communicatie gaat. Taalvaardigheid draagt bij aan de sociale, emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling. De pedagogisch medewerker stimuleert deze persoonlijkheidsontwikkeling door met het kind woorden te geven aan alledaagse ervaringen.

We dagen elkaar uit

We stimuleren elkaars ontwikkeling, passend bij elkaars behoeften en mogelijkheden. De interactievaardigheid die aan het uitdagen ten grondslag ligt, is ‘ontwikkeling stimuleren’. Kinderen hebben een natuurlijke motivatie om te leren. Ze zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Als ze daarvoor de ruimte krijgen, gaan leren en plezier samen. De pedagogisch medewerker volgt waar de aandacht van het kind naar uitgaat, en stimuleert op de juiste momenten diens ontwikkeling.

We zijn samen

We stimuleren elkaars ontwikkeling, passend bij elkaars behoeften en mogelijkheden. De interactievaardigheid die aan het uitdagen ten grondslag ligt, is ‘ontwikkeling stimuleren’. Kinderen hebben een natuurlijke motivatie om te leren. Ze zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Als ze daarvoor de ruimte krijgen, gaan leren en plezier samen. De pedagogisch medewerker volgt waar de aandacht van het kind naar uitgaat, en stimuleert op de juiste momenten diens ontwikkeling.