Bunny is geopend vanaf 06:00

Vaccinaties

Vaccinaties bij kinderen

Wij volgen de richtlijnen zoals die voor de kinderopvang zijn opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD:

©       Tijdens onze kennismaking registreren we of je kind wel/niet deelneemt aan het Rijks vaccinatieprogramma.

©       Bij gedeeltelijke deelname wordt genoteerd voor welke ziekten niet is gevaccineerd.

©       Jaarlijks verzoeken we je om deze gegevens, samen met andere persoonlijke informatie, opnieuw te bekijken en veranderingen aan ons door te geven.

©       We weigeren geen kinderen die niet of gedeeltelijk zijn ingeënt.

©       De medewerkers kunnen de ouders vertellen of er niet- of gedeeltelijk ingeënte kinderen op de groep zijn.

©       Zodra een infectieziekte uit het Rijks vaccinatieprogramma op de groep bekend is, worden ouders en de GGD hierover geïnformeerd.